Cielená komunikácia

 

Cielená  komunikácia
  • Komunikáciapod tlakom -ako čo najúspešnejšie zvládať komunikáciu pod tlakom
  • Vnútrofiremná komunikácia -ako komunikovať efektívne v rámci organizácie
  • Asertívna komunikácia -ako sa presadiť  v komunikácii pomocou asertivity
  • Komunikácia so skupinou a s jednotlivcom -ako komunikovať efektívne so skupinou a ako s jednotlivcom
  • Vedome cielená komunikácia -ako držať komunikáciu „ vo vlastných rukách“
  • Komunikácia presviedčania -ako pomocou komunikácie niekoho o niečom presvedčiť
  • Zvládanie efektu prvého dojmu -ako eliminovať prvý dojem a ako pozitívny prvý dojem vytvárať
  • Nadväzovanie a vytváranie vzťahov -ako nadväzovať dobré vzťahy pomocou komunikačných prostriedkov
  • Aktívne počúvanie a kladenie otázok -ako pomocou aktívneho počúvania a kladenia otázok viesť rozhovor