Hry a teambuildingy

 

Hry a teambuildingy
  • Loto -ako využívať obchodný a podnikateľský systém a nespoliehať sa na náhodu
  • Timur a jeho družina -ako prekonať strach z oslovenia neznámych ľudí  v teréne
  • Partička-ako zlepšovať svoju neverbálnu komunikáciu
  • Stroskotanie -ako komunikovať  v tíme pri dosahovaní cieľov
  • Mafia -ako pomocou  komunikačných prostriedkov presvedčiť iných
  • Hádaj kto som? -ako v rozhovore analyzovať partnera
  • Golfová akadémia spojená so školením -ako súvisí golf s biznisovými aktivitami 
  • Dobrodužná plavbaspojená so školením -ako sa efektívne správať v tíme