Manažérske zručnosti

 

Manažérske zručnosti
  • Nábor -ako si rozširovať firmu a  obchodnú skupinu
  • Zapracovanie -ako zapracovať a udržať  nových ľudí vo firme alebo organizácii
  • Výkon -ako zvyšovať výkon jednotlivca a skupiny
  • Tím -ako stabilizovať a viesť tím
  • Motivácia -ako motivovať seba a následne aj iných
  • Koučing -ako formou koučingu dosahovať pozitívne zmeny vo výsledkoch
  • Porady a mítingy -ako viesť porady a akčné mítingy
  • Školenia -ako pripravovať a realizovať interné školenia a prezentácie
  • Time management -ako vytvárať stratégie a plány činností jednotlivca a skupiny