Predaj a psychológia predaja

 

Predaj a psychológia predaja
  • Produkt -ako ponúkať svoj produkt cez poznanie a nadšenie
  • Kontakty -ako získavať kontakty a tvoriť databázu
  • Telefonické kontaktovanie -ako si pomocou telefónu dohadovať obchodné stretnutia
  • Obchodné stretnutie -ako viesť predajný rozhovor
  • Odporúčania -ako pracovať s referenciami a ako si pýtať odporúčania
  • Servis -ako si pomocou servisu udržať zákazníkov a docieliť opakovateľnosť predaja
  • Námietky -ako identifikovať a riešiť námietky
  • Predajné aktivity -ako dodržiavať cyklus predajných aktivít a ako si ich plánovať
  • Chyby v predaji -ako ich korigovať a ako im predchádzať