Školenia a tréningy komunikácie

VEDOMOSŤ - ZRUČNOSŤ - ZVYK

Školenia a tréningy komunikácie

Témy školení a tréningov:

Vedome cielená komunikácia
- Ako pomocou komunikácie dosahovať dopredu stanovené ciele
Komunikácia pod tlakom
- Ako sa nenechať v komunikácii „vytočiť“, ale ovládnuť ju
Vnúrofiremná komunikácia
- Ako komunikovať efektívne vo firme, alebo v podniku tak, aby sa dosahovali firemné/podnikové ciele
Komunikácia s jednotlivcom a so skupinou
- Ako pomocou komunikácie ovládnuť jednotlivca a ako skupinu