Školenia a tréningy manažérskych zručností

VEDOMOSŤ - ZRUČNOSŤ - ZVYK

Školenia a tréningy manažérskych zručností

 Témy školení a tréningov:

Organizácia času a tvorba plánov
- Ako efektívne organizovať čas sebe a svojim spolupracovníkom
Nábor a výber nových spolupracovníkov
- Ako si pomocou náboru a výberu zabezpečiť dostatok kvalitných spolupracovníkov
Dosahovanie výkonu jednotlivca a skupiny
- Ako riadiť predajné aktivity jednotlivca a skupiny tak, aby sa dosahoval vysoký, pravidelný výkon
Vedenie školení, mítingov a porád
- Ako realizovať stretnutia spolupracovníkov tak, aby viedli k ich motivácii a efektivite