Školenia a tréningy predajných zručností

VEDOMOSŤ - ZRUČNOSŤ - ZVYK

Školenia a tréningy predajných zručností

Témy školení a tréningov:

Získavanie kontaktov a odporúčaní
- Ako získavať vysoký potenciál zákazníkov a ako a kedy si pýtať odporúčania
Telefonické kontaktovanie
- Ako si pomocou telefónu dohodnúť čo najviac obchodných stretnutí
Vedenie obchodného rozhovoru
- Ako viesť obchodný rozhovor k dopredu vytýčenému cieľu
Servisovanie zákazníka smerujúce k ďalším obchodným príležitostiam
- Ako realizovať servis zákazníka tak, aby sa vytvorili ďalšie obchodné príležitosti